Faq

Kiedy i gdzie odbywa się wydarzenie Dzień Marzyciela?

Dzień Marzyciela odbędzie się 7 września w Łodzi, w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej, na al. Politechniki 10.

Sztafeta pływacka oraz piknik rodzinny rozpoczynają się o godz. 9:00 i trwają do godz. 21:00.

Ile czasu mogę pływać?

Każdy z uczestników wskakuje do wody na maksymalnie 30 min. W tym czasie stara się przepłynąć dowolnym stylem pływackim jak największą ilość długości basenu. Ilość czasu spędzonego w wodzie i przepłyniętych basenów zależy wyłącznie od uczestnika.

Czy muszę pływać całe 30 minut, czy mogę skończyć wcześniej?

Uczestnik sam decyduje, ile czasu i jaki dystans chce przepłynąć. Ważne, aby nie przekroczył czasu 30 min.

Czy jest ustalona minimalna ilość długości basenu do przepłynięcia, w czasie 30 min?

Minimalna ilość długości basenu do przepłynięcia to 1.

Czy muszę wskakiwać do wody, czy mogę zejść po drabinkach?

Każdy z uczestników ma pełną dowolność w jaki sposób chce wejść do basenu. Sposób ten nie może jedynie zagrażać zdrowiu i życiu uczestnika.

Skąd będę wiedzieć o której godzinie powinienem płynąć

Podczas wypełnienia formularza zgłoszeniowego zawodnik wybiera sobie dostępny przedział czasowy, w którym chciałby popłynąć. Przedziały czasowe podzielone są co 30 min, np. 12:30-13:00 lub 24:00-00:30. Po pomyślnie zakończonej rejestracji zawodnik otrzyma maila od organizatorów, ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dot. wydarzenia, wraz z godziną, na którą się zarejestrował.

O której godzinie muszę stawić się w Zatoce Sportu

Zawodnik musi stawić się na min. 45 minut przed planowaną godzinę przepłynięcia, na który się zapisał. Np. Jeśli zarejestrowałeś się na godz. 13:00-13:30 to na Zatoce Sportu PŁ powinieneś zjawić się najpóźniej o godz. 12:15.

Czy osoby nieletnie mogą startować w próbie ustanowienia Rekordu Guinnessa?

Osoby nieletnie, od 4 do 18 roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniu Dzień Marzyciela, za wcześniejszym okazaniem pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz do pobrania w zakładce Pliki do pobrania -> Zgoda rodzica, opiekuna prawnego na udział osoby nieletniej.
Dodatkowo osoby nieletnie zobowiązane są przyjść na wydarzenie z rodzicem lub opiekunem prawnym, który w momencie przepłynięcia zostanie wpuszczony na nieckę basenu w celu sprawowania pieczy nad nieletnim

Czy osoby niepełnosprawne mogą startować w wydarzeniu?

Tak, o ile stopień ich niepełnosprawności umożliwia im bezpieczne przepłynięcie przynajmniej jednej długości basenu 25m.

Czy mogę pływać z dodatkowym sprzętem pływackim?

Tak, organizatorzy dopuszczają użycie dodatkowego sprzętu pływackiego, tj. deska do pływania, kamizelka, rękawki, makaron. Nie dopuszcza się jednak pływania na materacach, w kołach ratunkowych lub innych tego typu akcesoriach.

Czy do wydarzenia mogą zgłaszać się drużyny?

Tak. Drużynę możesz zarejestrować w zakładce Zapisy -> Zgłaszam drużynę

Ile maksymalnie osób mogę zgłosić w ramach jednej drużyny?

Organizatorzy nie ustalają limitu osób w drużynach.

Czy po zakończonym przepłynięciu dostanę pamiątkowy medal?

Tak, dekoracja medalami nastąpi zaraz po zakończonym przepłynięciu każdego z uczestników.

Czy w Zatoce Sportu PŁ mogę płynąć w dowolnym stroju pływackim?

Nie, na basenie dopuszcza się jedynie przylegające do ciała stroje pływackie, tj. kostiumy 1,2-częściowe, slipki, stroje startowe. Nie dopuszcza się pływania w szortach, bermudach oraz w piankach.

Czy udział w wydarzeniu jest bezpłatny?

Nie, aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wykupić pakiet startowy, w cenie wskazanej przez organizatorów.

W jaki sposób mogę się zgłosić do wzięcia udziału w wydarzeniu?

Formularz zapisów znajduje się na stronie internetowej www.dzienmarzyciela.pl/zapisy. Aby przejść do formularza zapisów należy kliknąć na różową chmurkę z napisem „PŁYNĘ’ a system automatycznie przeniesie Cię do formularza zapisów.

Wypełniając formularz i uiszczając opłatę za pakiet startowy zapisujesz się do uczestnictwa w zawodach.

W jaki sposób mogę zapłacić za udział w próbie?

Kartą kredytową/płatniczą do dnia 6.09.2019 r. (lub do wyczerpania zapasów). Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio ze strony internetowej www.dzienmarzyciela.pl

Potwierdzenie płatności zostanie wysłane na podany podczas rejestracji adres e-mail.

- Przelewem bankowym do dnia 6.09.2019 r.

Do kiedy mogę zapisać się na wydarzenie?

Zapisy na wydarzenie prowadzone są do 6 września 2019 r. (poprzez formularz na stronie internetowej dzienmarzyciela.pl) lub do wyczerpania pakietów startowych.

Słyszałem, że mogę przekazać swój pakiet startowy dla podopiecznego domu dziecka. Jak to zrobić?

Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego należy uzupełnić swoje dane tak, jakbyśmy kupowali pakiet dla siebie. W polu „Nazwa drużyny” należy wpisać hasło: „Piecza zastępcza”. Organizatorzy odszukają Twój pakiet i przekażą go dla jednego z podopiecznych łódzkiej pieczy zastępczej.

Wystąpił problem podczas płatności on-line, co mam zrobić?

Problemy z transakcją on-line możesz zgłosić poprzez formularz:
https://www.payu.pl/pdf-generator#no-back
https://www.payu.pl/pdf-generator#no-back

Czy podczas rejestracji zostaje mi nadawany nr startowy?

Tak, system nadaje nr startowe w kolejności zgłoszeń. O numerze startowym zostaniesz poinformowany w dniu wydarzenia, w biurze Rejestracji zawodów, na Zatoce Sportu PŁ. Do tego czasu nr startowy nie będzie Ci potrzebny.

Czy mogę zgłosić udział w próbie a opłatę za Pakiet Startowy uiścić później?

Nie, opłatę za Pakiet Startowy należy uiścić w momencie rejestracji.

Czy po rejestracji mogę zrezygnować z zapisu na wydarzenie?

Po dokonaniu rejestracji nie ma możliwości zrezygnowania z zapisu na wydarzenie.

Czy dostanę zwrot pieniędzy, jeśli zrezygnuję z udziału w wydarzeniu?

Zgodnie z Regulaminem płatności organizator nie zwraca pieniędzy uiszczonych za Pakiet Startowy.

Czy dostanę zwrot pieniędzy za pakiet startowy, jeśli nie zjawię się na wydarzeniu?

Zgodnie z Regulaminem Płatności, w takiej sytuacji nie przysługuje Ci zwrot pieniędzy.

Kto jest zwolniony z opłaty za Pakiet Startowy?

Nikt nie jest zwolniony z opłaty za pakiet startowy.

Kiedy będę mógł odebrać pakiet startowy?

Pakiet Startowy będzie można odebrać w dniach 1.09-6.09, w siedzibie fundacji Swim For a Dream na ul. Pomorskiej 60. W dniu wydarzenia, w Zatoce Sportu PŁ wydawane są pakiety startowe dla osób niemogących odebrać ich wcześniej lub tych, którzy na wydarzenie przyjeżdżają z innego miasta.

Jeśli pojawi się jakaś inna możliwość odbioru pakietów startowych, organizatorzy poinformują o tym za pośrednictwem strony www.dzienmarzyciela.pl, wydarzeniu na FB lub mailowo.

Zapisałem się na wydarzenie i opłaciłem pakiet startowy. Co mam zrobić po przyjściu do Zatoki Sportu PŁ, w dniu wydarzenia?

Po dokonaniu rejestracji i opłaceniu uczestnictwa dostaniesz wszelkie potrzebne Ci informacje na adres e-mail, który podasz w Formularzu Zgłoszeniowym.

Przed wydarzeniem dostaniesz od nas kolejnego maila przypominającego Ci o godzinie, na którą należy stawić się na miejscu wydarzenia oraz o niezbędnych rzeczach do zabrania ze sobą.

W Zatoce Sportu PŁ powinieneś zjawić się najpóźniej na 45 min. przed planowaną godziną przepłynięcia. Np. Jeśli zapisałeś się na pływanie w przedziale 12:00-12:30, na terenie obiektu powinien być najpóźniej o godz. 11:15.

Po przybyciu do Zatoki Sportu PŁ udaj się bezzwłocznie do punktu rejestracji we wskazanym przez organizatora i potwierdź swoje uczestnictwo, podpisując się na liście obecności. Wolontariusz poprosi Cię również o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu, w celu potwierdzenia Twoich danych oraz podpisanie niezbędnych dokumentów.

Po podpisaniu listy wolontariusz napisze mazakiem wodoodpornym nr startowy.

Następnie udaj się w kierunku szatni, odbierz bezpłatnie kluczyć do szafki, przebierz się w strój kąpielowy.

Gdy będziesz już gotowy kieruj się na basen, na wskazany przez organizatorów tor.

Co muszę zabrać ze sobą w dniu wydarzenia?

- Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, potwierdzający Twoje dane. (Legitymacja szkolna, akademicka nie jest dokumentem tożsamości) – osoby pełnoletnie
- Legitymację szkolną – osoby nieletnie*
- Oryginał podpisanego formularza ‘Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby nieletniej w wydarzeniu’ - osoby nieletnie
- Strój kąpielowy (dopasowany do ciała), czepek, klapki, ręcznik, okularki pływackie (opcjonalnie)

*osoby nieletnie, nieposiadające legitymacji szkolnej muszą stawić się w rejestracji wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, w celu potwierdzenia tożsamości.

Co mam zrobić po przepłynięciu?

Po przepłynięciu następuje dekoracja medalowa wszystkich uczestników. Podczas dekoracji zrobimy Ci pamiątkowe zdjęcia, które później zamieścimy do pobrania na stronie internetowej wydarzenia, tj. http://www.dzienmarzyciela.pl i w mediach społecznościowych wydarzenia.

Po dekoracji możesz udać się do strefy rozrywki na terenie basenów i skorzystać z bezpłatnych atrakcji zapewnionych przez organizatorów i partnerów wydarzenia lub kierować się bezpośrednio do szatni, przebrać się i oddać kluczyk do szafki w recepcji.

Słyszałem, że 7 września oprócz pływania będą również dodatkowe atrakcje. Jakie atrakcje planujecie zapewnić oraz czy wstęp na nie będzie bezpłatny?

Informacja o atrakcjach będzie przekazywana za pośrednictwem dedykowanego wydarzenia w mediach społecznościowych oraz strony internetowej www.dzienmarzyciela.pl/atrakcje

Wstęp na wydarzenia organizowane w ramach Pikniku Rodzinnego będzie bezpłatny.

Ubezpieczenie

Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC oraz NNW na czas trwania wydarzenia.